Công nghiệp Tin tức

  • Bộ lọc quang học là gì?

    Có ba loại bộ lọc quang học: bộ lọc thông ngắn, bộ lọc thông dài và bộ lọc thông dải. Bộ lọc thông ngắn cho phép các bước sóng ngắn hơn bước sóng cắt đi qua, trong khi nó làm suy giảm các bước sóng dài hơn. Ngược lại, một ...
    Đọc thêm
  • Ưu điểm của Canxi Florua - Thấu kính và cửa sổ CaF2

    Canxi Florua (CaF2) có thể được sử dụng cho cửa sổ quang học, thấu kính, lăng kính và khoảng trống trong vùng Tử ngoại đến Hồng ngoại. Nó là một vật liệu tương đối cứng, cứng gấp đôi Bari Florua. Vật liệu Canxi Florua để sử dụng màu hồng ngoại được trồng bằng cách sử dụng ...
    Đọc thêm