Bộ lọc quang học là gì?

Có ba loại bộ lọc quang học: bộ lọc thông ngắn, bộ lọc thông dài và bộ lọc thông dải. Bộ lọc thông ngắn cho phép các bước sóng ngắn hơn bước sóng cắt đi qua, trong khi nó làm suy giảm các bước sóng dài hơn. Ngược lại, bộ lọc thông dài truyền các bước sóng dài hơn bước sóng cắt trong khi nó chặn các bước sóng ngắn hơn. Bộ lọc thông dải là bộ lọc cho phép một phạm vi cụ thể, hoặc “dải”, của các bước sóng đi qua, nhưng làm suy giảm tất cả các bước sóng xung quanh dải. Bộ lọc đơn sắc là một trường hợp cực trị của bộ lọc thông dải, bộ lọc này chỉ truyền một dải bước sóng rất hẹp.

Bộ lọc quang học truyền một cách chọn lọc một phần của quang phổ, đồng thời loại bỏ các phần khác. Thường được sử dụng trong kính hiển vi, quang phổ, phân tích hóa học và thị giác máy.
Bộ lọc quang học là thiết bị thụ động cho phép truyền một bước sóng cụ thể hoặc tập hợp các bước sóng ánh sáng. Có hai loại bộ lọc quang học có cơ chế hoạt động khác nhau: bộ lọc hấp thụ và bộ lọc lưỡng sắc.
Bộ lọc hấp thụ có một lớp phủ bằng các vật liệu vô cơ và hữu cơ khác nhau hấp thụ các bước sóng ánh sáng nhất định, do đó cho phép các bước sóng mong muốn đi qua. Vì chúng hấp thụ năng lượng ánh sáng, nhiệt độ của các bộ lọc này tăng lên trong quá trình hoạt động. Chúng là các bộ lọc đơn giản và có thể được thêm vào nhựa để tạo ra các bộ lọc ít tốn kém hơn so với các bộ lọc làm từ thủy tinh. Hoạt động của các bộ lọc này không phụ thuộc vào góc của ánh sáng tới mà phụ thuộc vào các đặc tính của vật liệu tạo nên các bộ lọc. Do đó, chúng là bộ lọc tốt để sử dụng khi ánh sáng phản xạ có bước sóng không mong muốn có thể gây nhiễu tín hiệu quang.
Bộ lọc lưỡng tính phức tạp hơn trong hoạt động của chúng. Chúng bao gồm một loạt các lớp phủ quang học với độ dày chính xác được thiết kế để phản xạ các bước sóng không mong muốn và truyền dải bước sóng mong muốn. Điều này đạt được bằng cách làm cho các bước sóng mong muốn giao thoa một cách tích cực trên mặt truyền của bộ lọc, trong khi các bước sóng khác giao thoa một cách tích cực trên mặt phản xạ của bộ lọc.


Thời gian đăng bài: 08-02-2021