Cửa sổ quang học

Cửa sổ quang học là một vật liệu quang học phẳng về mặt cơ học, đôi khi phẳng về mặt quang học, tùy thuộc vào yêu cầu độ phân giải,) mảnh vật liệu quang học trong suốt (đối với dải bước sóng quan tâm, không nhất thiết đối với ánh sáng nhìn thấy) cho phép ánh sáng đi vào dụng cụ quang học. Cửa sổ thường song song và có khả năng được phủ lớp chống phản xạ, ít nhất là nếu nó được thiết kế cho ánh sáng nhìn thấy. Một cửa sổ quang học có thể được lắp vào một phần của thiết bị (chẳng hạn như buồng chân không) để cho phép các dụng cụ quang học có thể quan sát bên trong thiết bị đó.

Quang học chính xác Cửa sổ quang học được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như:
● Không gian vũ trụ
● Thiết bị điện tử quân sự
● Điện tử thương mại
● Dụng cụ khoa học và y tế
● Học thuật và nghiên cứu
● Ứng dụng công nghiệp


Thời gian đăng: 08-02-2021